Zásady správné montáže fasád z cementořískových desek

Na fasádu jsou kladeny zcela zvláštní požadavky. Fasáda plní důležitou úlohu jako ochrana vnější stěny proti povětrnostním vlivům. Zároveň musí splňovat požadavky na odvětrání a odvod vlhkosti směrem ven ze stěn budovy a zajistit tepelnou pohodu v objektu. Jedním z možných řešení je využití cementotřískových desek. Zdroj článku zde

 

Odvětraný fasádní systém

Odvětraný zavěšený systém se skládá z několika částí, které mohou být tvořeny různými materiály. Technické a estetické požadavky jsou pro všechny stejné: účinná, dobře odvětraná vrstva chránící budovu proti povětrnostním vlivům s variabilním tvarem a elegantním vzhledem

 • Nosná konstrukce se řeší nejčastěji z dřevěných latí a hranolků, ošetřených ochrannými impregnačními nátěry. Při řešení náročnějších, rozsáhlejších ploch a z důvodů požární bezpečnosti staveb se používá rošt ze systémových profilů z lehkých slitin.

 • Tepelnou izolaci je nejvýhodnější vytvořit z hydrofobizovaných desek z minerálních vláken (třídy reakce na oheň A1), minimální tloušťka desek je dána výrobním programem jednotlivých výrobců a požadavky na zajištění tepelného odporu izolační vrstvy (tepelnětechnickým výpočtem). Izolační desky jsou připevněny talířovými hmoždinkami, typ a počet hmoždinek na m2 udává výrobce minerálních desek.

 • Pro opláštění je možno použít široký sortiment obkladových prvků z různých materiálů (keramika, sklobeton, cementovláknité desky, plast, dřevo, laminát, plech, ušlechtilé slitiny apod.), v různých rozměrech (od maloformátových keramických obkladů po velkoplošné deskové materiá­ly). Vybrat si lze také mezi povrchovými úpravami (přírodní vzhled, barevný nátěr) a typem povrchu obkladových materiálů (hladký povrch, povrch se zrnitou strukturou, strukturovaný povrch). 

 

Cementotřískové desky

Jednou z možností vytvoření zavěšené odvětrané fasády je použití cementotřískových desek. Cementotřískové desky se vyrábějí lisováním směsi dřevěných třísek, cementu, vody a hydratačních přísad. Deska se s úspěchem užívá v systému vnitřní suché výstavby (podlahové konstrukce, opláštění stěn, příček, podhledů apod.). Vzhledem k dobrým protipožárním vlastnostem i protipožárním aplikacím je, na rozdíl od celé řady jiných deskových materiálů, lze použít i ve vnějším prostředí. Deska samotná bez povrchové úpravy má velmi dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům, plísni, mrazu.

Sortiment cementotřískových desek je široký – k dispozici je základní deska (bez povrchové úpravy), cementotřísková deska se základním (penetračním) nátěrem, cementotřísková deska s fasádním nátěrem a cementotřísková deska s posypem z mramorové drtě. Základní cementotřískové desky se přímo na stavbě opatří povrchovou úpravou. Při provádění povrchových úprav je nutno aplikovat vhodné nátěrové hmoty (základní nátěr + finální nátěr, nejlépe fasádní barvy – akrylátové nebo silikonové) a dodržet doporučený postup pro nanášení. 

Použití základních cementotřískových desek bez povrchové úpravy je v zásadě možné. Tento způsob se v poslední době využívá nejen jako ekonomické opláštění nenáročných staveb, ale i při vytváření fasád moderních budov s tzv. průmyslovým designem. Při navrhování je třeba respektovat složení desky. Částice volného vápna obsaženého v portlandském cementu mohou pronikat na povrch desky a na ovzduší může docházet ke karbonizaci a vzniku výkvětů, které narušují jednolitý vzhled povrchu desky.

Částečně se dá tomuto jevu zabránit ošetřením desky transparentními hloubkovými penetračními nátěrovými hmotami, které snižují nasákavost desky a zabraňují transportu minerálních látek na povrch desky. Obecně platí, že povrchová úprava zvyšuje ochranu desky před povětrnostními vlivy a prodlužuje její životnost.

Již při přípravě projektu – tvorbě kladečského plánu – je nutno mimo jiné například dodržet tyto zásady stanovené pro použití cementotřískové desky:

 • maximální formát je stanoven výrobcem a většinou odpovídá maximálnímu výrobnímu formátu. Doporučený minimální rozměr fasádní desky je 500 × 500 mm, v případě obkladu ostění a nadpraží oken je doporučená minimální šířka přířezu 100 mm. Mezi fasádními deskami je nutno přiznat spáru o šíři 5 až 10 mm;

 • při použití překládaného systému (po­užité desky výšky 200 až 300 mm, vodorovná spára navzájem přeložená o minimálně 50 mm) je délka desky omezena na trojnásobek rozpětí podpor.

 

Montáž

Při realizaci odvětrané zavěšené fasády je důležité dodržet tyto zásady:

 • maximální délka hliníkového nebo pozinkovaného profilu je 3 350 mm, v případě dřevěného roštu je délka maximálně 6 m.Dilatace mezi profily (latěmi) musí být provedena vždy v místě dilatace mezi deskami;

 • při použití hliníkových prvků je vyloučeno použití T-profilu. Styčná svislá spára mezi cementořískovými deskami je řešena dvěma samostatnými L-profily. Toto omezení je podmíněno především vysokou tepelnou roztažností hliníku. V případě pozinkovaných profilů platí tato zásada při kladení desek s šířkou nad 1 875 mm;

 • připevnění desky ke dvěma různým roštům (různé materiály nebo různé dilatační celky) není dovoleno;

 • svislý odstup profilů (latí) závisí na tloušťce cementotřískové desky, vodorovnou vzdálenost kotev stanovuje výrobce (dodavatel) roštu. Samotné uchycení kotev záleží na podkladu;

 • pro vyrovnání podkladu a umožnění dilatace desek doporučujeme na profily pod cementotřískové desky umístit pryžovou EPT pásku. Páska zabrání okamžitému přenosu teplot i případnému stékání koroze (pozinkovaný rošt).

Pro montáž fasádních cementotřískových desek jsou důležité tyto faktory:


Desky je potřeba předvrtat (průměr 8 nebo 10 mm podle délky desky), přičemž je nutné dodržet předepsanou polohu krajních vrutů (odstup od svislé hrany minimálně 25 až 50 mm podle typu podkladu, od vodorovné hrany minimálně 70 mm). Pevné body jsou předvrtány s průměrem 5 mm. Překročena nesmí být ani vzdálenost vrutů (nýtů) v ploše desky. Pokud se toto pravidlo nedodrží, mohou vzniknout deformace (vyboulení desek).

Nelze zapomenout ani na použití správného typu vrutu (nýtu) pro uchycení cementotřískové desky včetně montážních nástrojů. Vrut je vždy doplněn podložkou s těsnicí gumou, na utahovacím nástroji je nutno nastavit moment tak, aby se nedeformovala podložka vrutu nebo dokonce samotná deska. Při nýtování se musí pro dosažení kluzného spoje použít distanční nástavec s distancí cca 1 mm. 

Při kotvení je třeba důkladně připevnit desku nejprve v pevném bodu (podle velikosti a tvaru desky 1 nebo 2 body – co nejblíže ke středu desky). Poté se kotví všechny kluzné – posuvné body, nejlépe po směru hodinových ručiček. Vrut (nýt) musí být umístěn ve středu předvrtaného otvoru, kolmo k rovině desky.

 

Nejčastější chyby způsobené nedodržením postupu

Nedodržením základních montážních pravidel dochází k těmto jevům:

 • zvlnění fasádního obkladu (při překročení odporučených odstupů podpůrných profilů),

 • praskání rohů, v krajích obkladové desky (při nízkém odstupu krajních vrutů od hrany, popřípadě při nedostatečném předvrtání fasádní desky nebo použití nevhodného typu vrutu),

 • vznik výkvětů (pokud se při provádění povrchové úpravy na stavbě vynechá základní barva z nátěrového systému, výsledný fasádní nátěr nebude dostatečně přídržný k podkladu).

Ing. Miroslav Vacula
Foto: Cetris

Autor je vedoucí vývoje CIDEM Hranice, a. s., divize CETRIS.

Poznámka:  Tento článek je převzat z časopisu ASB -  stavebnictví, technologie

 

Závěr

Pro dosažení funkčního a bezchybného vzhledu odvětrané zavěšené fasády z cementotřískových desek i z jiných deskových materiálů je nutno správně zvolit typ obkladového materiálu a při projektování a samotné montáži dodržet veškeré zásady vyplývající z technologického postupu. 

Používáním nových materiálů, získáváním nových zkušeností a poznatků, sledováním srovnatelných produktů pro vnější opláštění se upřesňuje technologický postup montáže. Cílem těchto úprav a doplnění je eliminování chyb vzniklých při projektu nebo realizaci fasády.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti