Upravit stránku

Zadáte-li si zakázku je technická příprava tím nejzákladnějším z celého zadání. Technická příprava je nejdůležitější a nejnáročnější fází zakázky. Vše musí být pečlivě zváženo. Realizovanou fasádní konstrukci řešíme komplexně. Zohledníme všechny detaily s návazností na požadavky architekta.

Jak probíhá techická příprava?

Jelikož je technická příprava tou nejnáročnější fází celé zakázky, velice záleží na jejím postupu. Na konkrétní objekt zpracujeme prováděcí dokumentaci fasádního systému. Dokumentace fasádního systému obsahuje také statické posouzení a dimenzování nosného rastru.

Fasádní konstrukce i kladení desek je navrženo s ohledem na možnost pohybu roztažnosti materiálů. Pevnými či expanzními body však pohyb eliminujeme. Pohyb roztažnosti materiálu je pouze do určité, námi povolené, míry.

Technická příprava zahrnuje

Jsme připraveni pro Vaši zakázku. Podívejte se na detaily fasády.