Upravit stránku

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 7. dubna dlouho očekávaný program Zlená úsporám na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie a investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

Dotační program je zaměřen na podporu kvalitního zateplování rodinných a bytových domů a náhrady neekologického vytápění.

Ministerstvo životního prostředí plánuje rozdělit peníze mezi více než 250 tisíc domácností v České republice.  

Žádosti o dotace z fondu Zelená úsporám bude možné podávat od středy 22. dubna 2009 na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí nebo na pobočkách pověřených bank. Dotační program je vyhlášen do 31. prosince 2012.
Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici tel. 800 260 500. Další informace naleznete na www.zelenausporam.cz nebo v informačním listu.

 Způsob podání žádosti je popsán příručce pro žadatele, která je k dispozici na www.zelenausporam.cz. Státní dotaci je možné uplatnit pouze na výrobky, které jsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedené v Seznamu odborných dodavatelů.

Služby a materiály naší společnosti můžete využít především v následujících kategoriích dotačního programu Zelená úsporám
A.
Komplexní či částečné zateplení obytných domů – zateplení fasádní konstrukce
B. Výstavba novostaveb v pasivním energetickém standartu při použití  předvěšených fasádních systémů včetně tepelné izolacespolečnosti 
 

Kompletní program Zelená úsporám nabízí dotační podporu v těchto kategoriích:
A. Úspora energie na vytápění.
• A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu.
• A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

více na:  http://www.zatepleni-s-dotaci.cz/